Zorgen over zwarte wolken met kankerverwekkende PAK’s uit kooksfabrieken Tata Steel

zwarte wolken met kankerverwekkende PAK’s uit kooksfabrieken Tata Steel | Foto © Dirk J.Prins

Het is onbegrijpelijk dat de provincie Noord-Holland wel een last onder dwangsom oplegt voor ’rauwe kooksovens’ bij Tata Steel, terwijl gelijktijdig een handhavingsverzoek van stichting IJmondig om dit te doen, wordt afgewezen. Dit betoogde de stichting tijdens een hoorzitting bij de provincie.

Een rauwe kooksoven ziet eruit als een gitzwarte wolk. Normaal zijn de wolken van een kooksfabriek wit, en bestaan ze voornamelijk uit stoom. Daar zit al genoeg in om je zorgen over te maken, maar het gaat IJmondig om die zwarte wolken. Want die bevatten meer reststoffen. Als steenkool onvoldoende is ‘gegaard’ in de kooksovens, komt zo’n zwarte wolk naar boven en die bevat allerlei zeer ongezonde stoffen, waaronder kankerverwekkende PAK’s.

Handhavingsverzoeken

Omwonenden hebben door de jaren heen tientallen keren op foto’s vastgelegd hoe zo’n zwarte wolk de lucht in ging, om meestal niet veel later in de vorm van stofdeeltjes in de omliggende woonwijken neer te dalen. Hierover zijn vele klachten, en uiteindelijk handhavingsverzoeken bij de Omgevingsdienst ingediend, die deze jarenlang afwees.

De provincie werd tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De dienst meent dat het handhavingsverzoek van IJmondig overbodig is, omdat er al – na een beleidswijziging van gedeputeerde staten – een dwangsom is opgelegd. Die moet overigens nog van kracht worden. Tata Steel zou inmiddels bezig zijn met maatregelen om de rauwe ovens te voorkomen. De begindatum van de dwangsom is ergens begin volgend jaar. Net nadat Tata klaar zegt te zijn met de verbeteringen, gaat hij in.

Schadelijke emissies

IJmondig houdt vast aan haar handhavingsverzoek. De stichting meent dat de provincie als bevoegd gezag over de industrie veel te weinig doet om de bevolking tegen schadelijke emissies te beschermen.

Ook slakverwerker Harsco werd in een handhavingsverzoek betrokken. Fotojournalist Dirk-Jan Prins liet tijdens de zitting vele foto’s zien waarop haarscherp allerlei overtredingen zijn vastgelegd, van zowel de slakverwerking bij Harsco, grote bruine stofwolken uit de oxystaalfabriek en zwarte wolken uit de kooks- en gasfabrieken. De foto’s, en ook enkele filmpjes, zijn door de hoorcommissie bestudeerd en sommige filmpjes werden meerdere keren op verzoek van de commissie afgedraaid.

Vergunningvoorschriften

In de zitting draaide het op een gegeven moment uit op een discussie over vergunningvoorschriften en onderdelen daarvan. Een advocaat van Harsco en twee medewerkers van Tata Steel waren aanwezig om te laten weten dat zij evenals de Omgevingsdienst vinden dat de handhavingsverzoeken onterecht zijn. Harsco liet weten dat er al vele maatregelen zijn uitgevoerd om stofwolken te voorkomen. De foto’s en films van fotojournalist Prins lieten echter een ander verhaal zien.

Hoe de hoorcommissie hierover oordeelt, wordt begin volgend jaar duidelijk. Dan wordt het advies aan Gedeputeerde Staten verwacht.

Author: admin