Provincie legt Tata Steel dwangsom van maximaal 1,5 ton op voor ongezonde zwarte wolken uit kooksfabrieken

De donkere wolk is een ’rauwe oven’ van een kooksfabriek. | Foto © Dirk Jan Prins

IJmuiden – De provincie Noord-Holland heeft Tata Steel een dwangsom opgelegd die kan oplopen tot 150.000 euro. De boetes, van 10.000 euro per dag, worden opgelegd als zich zogeheten rauwe ovens voordoen bij de twee kooks- en gasfabrieken.

Bij een normale procedure zijn er alleen witte stoomwolken te zien bij de kooksovens. ’Rauwe ovens’ deden zich het afgelopen jaar volgens Tata 150 keer voor. Ze zijn zichtbaar als gitzwarte wolken die vrijkomen als de kooks niet goed is gegaard. In die stofwolken zitten onder meer kankerverwekkende PAK’s. IJmuidenaar Dirk Weidema voert hier al vele jaren een kruistocht tegen. Hij vindt dat de overheid grenzen moet stellen aan de ongezonde emissies. Dit gaat nu gebeuren.

Gelijktijdig met het opleggen van deze dwangsommen is ook een handhavingsverzoek van Weidema toegewezen. De dwangsom voor kooksfabriek 2 gaat het eerst in. Elke rauwe oven vanaf 3 februari uit deze fabriek levert Tata Steel straks een dwangsom op. Dat geldt vanaf 1 mei ook voor kooksfabriek 1. Hier krijgt Tata Steel wat meer tijd om de zaken op orde te brengen.

De provincie heeft er met de oplegging van de dwangsom rekening mee gehouden dat Tata Steel al bezig is met reparaties en andere werkzaamheden om de kooks- en gasfabrieken op orde te krijgen, zodat de rauwe ovens zich niet meer voordoen. Pas nadat die reparaties klaar zijn, gaan de dwangsommen in.

Als een oven daarna toch in de fout gaat, moet Tata Steel aan de provincie 10.000 euro betalen. Als precies dezelfde oven binnen vier dagen daarna weer zwarte rook laat zien, gebeurt dat niet. De provincie houdt hier rekening met de tijd die Tata Steel nodig heeft om de betreffende oven te repareren.

Weidema vindt de dwangsommen te laag. De provincie niet. Als er 15 zijn opgelegd, volgt een hogere.

Author: admin