Milieustichting IJmondig wil duizenden bruine wolken van de hoogovens aanpakken, maar Omgevingsdienst weigert te handhaven

Honderden keren per jaar spuwen de hoogovens bruine wolken uit. | Foto © Dirk Jan Prins

Wijk aan Zee – Milieustichting IJmondig pakt de luchtvervuiling door de hoogovens van Tata Steel aan.

Bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is een verzoek tot handhaving neergelegd voor beide hoogovens. Een reeks foto’s van bruine rook- en stofwolken die uit de lagere gedeelten van deze fabrieken komen, is ook overgelegd. Toch weigert de Omgevingsdienst tot handhaving over te gaan.

Dit is IJmondig meegedeeld. Het gaat om ’zichtbare ovenhuisdakemissies’. De OD schrijft aan IJmondig de reden waarom niet wordt gehandhaafd met waarschuwingen, boetes of dwangsommen: ,,Deze emissies zijn als zodanig niet verboden of genormeerd.”

Hoewel er dus geen normen zijn voor deze hoogovenemissies, worden de rookwolken wel geregistreerd als ’afwijkende bedrijfsomstandigheden’. Dit gebeurt honderden keren per jaar. Overigens blijken er nog veel meer emissies te zijn geweest dan Tata meldde. Sinds de installatie van een paar extra camera’s op de ovenhuisdaken, in juni 2019, is er een flinke stijging van het aantal meldingen van bruine rookwolken te zien, stelt de OD vast.

De milieuinspecteurs merken echter op dat het voor Tata Steel onmogelijk is om ruwijzer te produceren zonder zulke bruine rook- en stofwolken. Wel is Tata verplicht om bij de OD melding te maken van zo’n wolk. Dat wordt dan opgeschreven, maar er volgt geen handhavingsactie.

Een ’ovenhuisdakemissie’ ontstaat als een tapgat wordt geopend om het vloeibare ijzer uit de hoogoven te laten stromen. Dit gebeurt elke 2,5 uur; zo’n tien keer per hoogoven per dag. Dan worden de afzuigsystemen weggeklapt en gaan stof en gassen een tijdlang ongehinderd de lucht in. ,,Emissies die alleen kunnen worden voorkomen door het productieproces binnen een volledig afgesloten ruimte te verrichten en dat is onmogelijk vanwege de vrijkomende warmte bij het proces”, aldus de Omgevingsdienst.

De OD rekent IJmondig voor dat er op deze wijze zo’n 40 ton aan stofemissies per jaar de lucht in gaat. Tata mag als ’indicatieve waarde’ 130 ton stof per jaar uitstoten.

Orgineel bericht: Noord Hollands Dagblad

Author: admin