Klachtenstroom over stank kooksfabrieken van Tata Steel zwelt aan in Wijk aan Zee

Een ’rauwe oven’ van een kooksfabriek van Tata Steel | Foto © Dirk J Prins

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en internetmeldpunt stofmelder.nl krijgen de laatste dagen een stroom klachten binnen over stank van de kooksfabrieken van Tata Steel.

Bij de dienst zelf zijn in enkele dagen tijd achttien klachten ingediend. De Omgevingsdienst zegt overigens dat er nog meer klachten zijn binnengekomen over stank, waarbij alleen Tata wordt vermeld als veroorzaker. Via stofmelder.nl kwamen er nog eens 37 geurmeldingen binnen.

De klagers krijgen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te horen dat ze van het probleem op de hoogte zijn. Het wordt geweten aan de zogeheten ’rauwe ovens’, die ontstaan als onvoldoende gegaarde kooks wordt uitgestoten bij Kooks- en Gasfafabriek 2. Daarbij komt gas en stof vrij. Dit ziet eruit als een gitzwarte stofwolk, die vaak door de wind naar de omliggende woonwijken wordt geblazen.

Deze rauwe ovens mogen zich niet voordoen, maar worden daarentegen de afgelopen maanden steeds vaker gesignaleerd. Voor de rauwe ovens legt de Omgevingsdienst binnenkort een last onder dwangsom op aan Tata. De stof- en gaswolken bevatten vele ongezonde stoffen, waaronder kankerverwekkende PAK’s.

Na een reeks klachten van IJmuidenaar Dirk Weidema, die de milieu-inspecteurs van de Omgevingsdienst veel foto’s heeft gestuurd van de zwarte wolken, heeft het college van gedeputeerde staten besloten dat hier een eind aan moet komen. Via een serie dwangsommen wil de dienst het staalbedrijf hiertoe dwingen. De dwangsom is wel aangekondigd, maar nog niet opgelegd. Dat kan wel elk moment gebeuren, bevestigt de Omgevingsdienst aan deze krant. Tata Steel is verplicht om zelf elke rauwe oven aan de milieu-inspectie te melden.

Tata Steel geeft op vragen van deze krant geen antwoord. Omwonenden die via de facebookpagina van het bedrijf klagen, krijgen van het bedrijf de uitleg dat het inderdaad gaat om stank uit Kooks- en Gasfabriek 2. ,,Onze grootste geurbronnen zijn de Kooksfabrieken. Wij zijn bezig met de revisie van de ovenwanden van kookskamers bij Kooksfabriek 2. Het doel is om de garing van de kooks te optimaliseren en daarmee de geur te verminderen. Daarnaast zijn we bezig met een onderzoek bij de kooksfabrieken om alle bronnen van geuremissie te achterhalen en te analyseren. Dit moet leiden tot oplossingen die het vrijkomen van geur verminderen.’’

Author: admin