Tijd voor Bever News https://www.bever-news.nl Nieuws feiten IJmond Tue, 07 Jan 2020 11:43:08 +0000 nl hourly 1 https://www.bever-news.nl/wp-content/uploads/2019/08/cropped-bever-3-150x150-32x32.jpg Tijd voor Bever News https://www.bever-news.nl 32 32 Zorgen over zwarte wolken met kankerverwekkende PAK’s uit kooksfabrieken Tata Steel https://www.bever-news.nl/zorgen-over-zwarte-wolken-met-kankerverwekkende-paks-uit-kooksfabrieken-tata-steel/ Mon, 06 Jan 2020 19:11:42 +0000 https://www.bever-news.nl/?p=157 Hits: 28

zwarte wolken met kankerverwekkende PAK’s uit kooksfabrieken Tata Steel | Foto © Dirk J.Prins

Het is onbegrijpelijk dat de provincie Noord-Holland wel een last onder dwangsom oplegt voor ’rauwe kooksovens’ bij Tata Steel, terwijl gelijktijdig een handhavingsverzoek van stichting IJmondig om dit te doen, wordt afgewezen. Dit betoogde de stichting tijdens een hoorzitting bij de provincie.

Een rauwe kooksoven ziet eruit als een gitzwarte wolk. Normaal zijn de wolken van een kooksfabriek wit, en bestaan ze voornamelijk uit stoom. Daar zit al genoeg in om je zorgen over te maken, maar het gaat IJmondig om die zwarte wolken. Want die bevatten meer reststoffen. Als steenkool onvoldoende is ‘gegaard’ in de kooksovens, komt zo’n zwarte wolk naar boven en die bevat allerlei zeer ongezonde stoffen, waaronder kankerverwekkende PAK’s.

Handhavingsverzoeken

Omwonenden hebben door de jaren heen tientallen keren op foto’s vastgelegd hoe zo’n zwarte wolk de lucht in ging, om meestal niet veel later in de vorm van stofdeeltjes in de omliggende woonwijken neer te dalen. Hierover zijn vele klachten, en uiteindelijk handhavingsverzoeken bij de Omgevingsdienst ingediend, die deze jarenlang afwees.

De provincie werd tijdens de hoorzitting vertegenwoordigd door Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De dienst meent dat het handhavingsverzoek van IJmondig overbodig is, omdat er al – na een beleidswijziging van gedeputeerde staten – een dwangsom is opgelegd. Die moet overigens nog van kracht worden. Tata Steel zou inmiddels bezig zijn met maatregelen om de rauwe ovens te voorkomen. De begindatum van de dwangsom is ergens begin volgend jaar. Net nadat Tata klaar zegt te zijn met de verbeteringen, gaat hij in.

Schadelijke emissies

IJmondig houdt vast aan haar handhavingsverzoek. De stichting meent dat de provincie als bevoegd gezag over de industrie veel te weinig doet om de bevolking tegen schadelijke emissies te beschermen.

Ook slakverwerker Harsco werd in een handhavingsverzoek betrokken. Fotojournalist Dirk-Jan Prins liet tijdens de zitting vele foto’s zien waarop haarscherp allerlei overtredingen zijn vastgelegd, van zowel de slakverwerking bij Harsco, grote bruine stofwolken uit de oxystaalfabriek en zwarte wolken uit de kooks- en gasfabrieken. De foto’s, en ook enkele filmpjes, zijn door de hoorcommissie bestudeerd en sommige filmpjes werden meerdere keren op verzoek van de commissie afgedraaid.

Vergunningvoorschriften

In de zitting draaide het op een gegeven moment uit op een discussie over vergunningvoorschriften en onderdelen daarvan. Een advocaat van Harsco en twee medewerkers van Tata Steel waren aanwezig om te laten weten dat zij evenals de Omgevingsdienst vinden dat de handhavingsverzoeken onterecht zijn. Harsco liet weten dat er al vele maatregelen zijn uitgevoerd om stofwolken te voorkomen. De foto’s en films van fotojournalist Prins lieten echter een ander verhaal zien.

Hoe de hoorcommissie hierover oordeelt, wordt begin volgend jaar duidelijk. Dan wordt het advies aan Gedeputeerde Staten verwacht.

]]>
Klachtenstroom over stank kooksfabrieken van Tata Steel zwelt aan in Wijk aan Zee https://www.bever-news.nl/klachtenstroom-over-stank-kooksfabrieken-van-tata-steel-zwelt-aan-in-wijk-aan-zee/ Mon, 06 Jan 2020 18:53:41 +0000 https://www.bever-news.nl/?p=159 Hits: 27

Een ’rauwe oven’ van een kooksfabriek van Tata Steel | Foto © Dirk J Prins

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en internetmeldpunt stofmelder.nl krijgen de laatste dagen een stroom klachten binnen over stank van de kooksfabrieken van Tata Steel.

Bij de dienst zelf zijn in enkele dagen tijd achttien klachten ingediend. De Omgevingsdienst zegt overigens dat er nog meer klachten zijn binnengekomen over stank, waarbij alleen Tata wordt vermeld als veroorzaker. Via stofmelder.nl kwamen er nog eens 37 geurmeldingen binnen.

De klagers krijgen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied te horen dat ze van het probleem op de hoogte zijn. Het wordt geweten aan de zogeheten ’rauwe ovens’, die ontstaan als onvoldoende gegaarde kooks wordt uitgestoten bij Kooks- en Gasfafabriek 2. Daarbij komt gas en stof vrij. Dit ziet eruit als een gitzwarte stofwolk, die vaak door de wind naar de omliggende woonwijken wordt geblazen.

Deze rauwe ovens mogen zich niet voordoen, maar worden daarentegen de afgelopen maanden steeds vaker gesignaleerd. Voor de rauwe ovens legt de Omgevingsdienst binnenkort een last onder dwangsom op aan Tata. De stof- en gaswolken bevatten vele ongezonde stoffen, waaronder kankerverwekkende PAK’s.

Na een reeks klachten van IJmuidenaar Dirk Weidema, die de milieu-inspecteurs van de Omgevingsdienst veel foto’s heeft gestuurd van de zwarte wolken, heeft het college van gedeputeerde staten besloten dat hier een eind aan moet komen. Via een serie dwangsommen wil de dienst het staalbedrijf hiertoe dwingen. De dwangsom is wel aangekondigd, maar nog niet opgelegd. Dat kan wel elk moment gebeuren, bevestigt de Omgevingsdienst aan deze krant. Tata Steel is verplicht om zelf elke rauwe oven aan de milieu-inspectie te melden.

Tata Steel geeft op vragen van deze krant geen antwoord. Omwonenden die via de facebookpagina van het bedrijf klagen, krijgen van het bedrijf de uitleg dat het inderdaad gaat om stank uit Kooks- en Gasfabriek 2. ,,Onze grootste geurbronnen zijn de Kooksfabrieken. Wij zijn bezig met de revisie van de ovenwanden van kookskamers bij Kooksfabriek 2. Het doel is om de garing van de kooks te optimaliseren en daarmee de geur te verminderen. Daarnaast zijn we bezig met een onderzoek bij de kooksfabrieken om alle bronnen van geuremissie te achterhalen en te analyseren. Dit moet leiden tot oplossingen die het vrijkomen van geur verminderen.’’

]]>
Overlast Pilotenbuurt Beverwijk door 60 tot 80 jongeren https://www.bever-news.nl/overlast-pilotenbuurt-beverwijk-door-60-tot-80-jongeren/ https://www.bever-news.nl/overlast-pilotenbuurt-beverwijk-door-60-tot-80-jongeren/#respond Wed, 27 Nov 2019 12:35:35 +0000 https://www.bever-news.nl/?p=150 Hits: 75

Beverwijk Zestig tot tachtig jongeren uit Beverwijk en Heemskerk zijn verantwoordelijk voor de overlast in de Pilotenbuurt en omgeving. ,,De overlast is verminderd, maar nog niet voorbij.’’ Dat schrijft minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid.
,,Het is buitengewoon kwalijk en onacceptabel dat buurtgenoten erg veel last ervaren van het gedrag van deze jongeren. De vernielingen, bedreigingen en intimidatie zorgen voor een onveilige woonomgeving en dit is onwenselijk’’, antwoordt de minister op vragen van de VVD-Kamerleden Dilan Yesilgöz en Jeroen van Wijngaarden.

Grapperhaus stelt dat de gemeente ’alle mogelijke midden’ inzet om de jongeren aan te pakken. Ook de politie en het Openbaar Ministerie (OM) treden op.

,,Er is extra handhaving en vervolging ingesteld. De politie heeft meerdere verdachten opgespoord, onder wie jeugdigen. Enkele verdachten zijn veroordeeld of worden vervolgd. Met als resultaat dat de overlast verminderd is, maar het is nog niet voorbij. Beverwijk, Heemskerk, politie en OM blijven zich inzetten.’’

Meldpunt
Yesilgöz en Van Wijngaarden vroegen om ’een integrale persoonsgerichte daderaanpak’ naar het voorbeeld van het Amsterdamse Top600 programma. Volgens de minister is zo’n aanpak in Beverwijk al van kracht.

,,De problematiek rond de jongeren, die vaak minderjarig zijn, heeft ook te maken met hun sociale omgeving. In samenwerking met de gemeente Heemskerk wordt daarom al gebruikgemaakt van een persoonsgerichte aanpak, waarbij de daders en hun families in beeld zijn. De gemeente werkt daarbij samen met onder andere het Veiligheidshuis en de scholen. Ook is er een meldpunt jeugdoverlast ingesteld.’’

Yesilgöz meldt dat ze ’niet helemaal tevreden’ is met de antwoorden en op 19 december tijdens een overleg aanvullende vragen zal stellen aan Grapperhaus.

Meelopers
Pieter Heinink, voorzitter van de VVD-fractie in Beverwijk, is verbaasd over het aantal jongeren dat de minister noemt. ,,Maar ik heb er geen twijfel over. Er zullen veel meelopers zijn. En misschien zijn er ook wel meerdere groepen dan de groep waarmee het in het najaar van vorig jaar begon. Ik betwijfel ook of alle overvallen van de laatste tijd wel aan deze jongeren gelinkt kunnen worden, zoals moeiteloos gedaan wordt.’’

Minister Grapperhaus houdt zich op de vlakte over de oproep van burgemeester Martijn Smit van Beverwijk. Hij stelt dat de veiligheid de verantwoordelijkheid is van de plaatselijke driehoek van burgemeester, politie en OM, maar dat er toch overleg is tussen zijn ministerie en de gemeente ’over hulp bij de verdere aanpak’. Heinink is optimistisch dat dat ’ergens toe leidt’.

Bron: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191122_84644946/overlast-pilotenbuurt-beverwijk-door-60-tot-80-jongeren

]]>
https://www.bever-news.nl/overlast-pilotenbuurt-beverwijk-door-60-tot-80-jongeren/feed/ 0
Tata Steel: stikstofuitstoot pelletfabriek lastig te beteugelen https://www.bever-news.nl/tata-steel-stikstofuitstoot-pelletfabriek-lastig-te-beteugelen/ https://www.bever-news.nl/tata-steel-stikstofuitstoot-pelletfabriek-lastig-te-beteugelen/#respond Wed, 27 Nov 2019 12:11:48 +0000 https://www.bever-news.nl/?p=147 Hits: 63
De emissie van NOx van de pelletfabriek is lastig omlaag te brengen, zegt Tata. | © archieffoto Dirk-Jan Prins

Tata Steel ziet vooralsnog geen mogelijkheden om de uitstoot van stikstof(di)oxiden uit de pelletfabriek te verminderen. Een zogeheten deNOx-installatie zal waarschijnlijk niet helpen. Dit schrijft directeur Hans van den Berg van Tata aan gedeputeerde Adnan Tekin.

Voor Tekin is dit een tegenvaller, want hij had Provinciale Staten beloofd dat er ingezet wordt op vermindering van NOx-uistoot (NOx is stikstof(di)oxide) van de pelletfabriek.

Daar valt volgens de gedeputeerde op dat punt veel meer winst te behalen dan bij Hoogoven 7, die de Europese norm voor NOx-uitstoot overschrijdt.

Volgens cijfers uit een milieujaarverslag van Tata brengt de pelletfabriek jaarlijks 2,1 miljoen kilo stikstof(di)oxide in de lucht. Tata Steel als geheel is volgens deze registratie goed voor 5,7 miljoen kilo stikstof.

Lees meer: https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191124_27255905/tata-steel-stikstofuitstoot-pelletfabriek-lastig-te-beteugelen

 

]]>
https://www.bever-news.nl/tata-steel-stikstofuitstoot-pelletfabriek-lastig-te-beteugelen/feed/ 0
Een onverslaanbare Verstappen met juiste wagen https://www.bever-news.nl/een-onverslaanbare-verstappen-met-juiste-wagen/ https://www.bever-news.nl/een-onverslaanbare-verstappen-met-juiste-wagen/#respond Wed, 20 Nov 2019 19:18:20 +0000 https://www.bever-news.nl/?p=144 Hits: 64
Max Verstappen genadeloos naar de eerste plaats in Mexico| Foto N.I. Herders

Martin Brundle was onder de indruk van Red Bull in de Braziliaanse Grand Prix en stelt dat Max Verstappen met de juiste middelen en mindset niet te verslaan is.

Max Verstappen in Brazilië voor de tweede keer van pole-position vertrok – na zijn eerste pole in Hongarije – zei genoeg over zijn kansen in de race. De Nederlander had al vaker mooie dingen laten zien op Interlagos, maar ditmaal viel alles vanaf het begin op zijn plek. Zelfs de Mercedes van kampioen Lewis Hamilton haalde hij kinderlijk eenvoudig in na de pitstop waarin hij gehinderd werd door Robert Kubica.

“Eén man en zijn team hadden de race schijnbaar perfect onder controle, net als diezelfde Max Verstappen en Red Bull eerder dit jaar onder de verschrikkelijke omstandigheden in Hockenheim”.  “Niets leek hen te kunnen verslappen; de start, het bandenmanagement en de strategie, de supersnelle pitstops op het juiste moment, de leiding afpakken van Lewis Hamilton en de herstarts na de safety car. Als Max het juiste gereedschap en de juiste mentaliteit heeft, is hij onmogelijk te verslaan.

Dat Hamilton vervolgens Albon van de baan tikte lag er aan dat hij gefrustreerd raakte. “Albon gooide de deur open en dat was een uitnodiging voor een gefrustreerde Hamilton op nieuwe banden met weinig tijd om ze te gebruiken richting de finishvlag. Hij was ongeduldig en volledig in lijn met de man die zichzelf meteen voor de volle honderd procent verantwoordelijk stelde na het contact. Het zou hem een podium kosten en terug naar de zevende plek werpen.”

Dat uitgerekend Pierre Gasly zijn Toro Rosso achter Verstappen over de finishlijn stuurde, was een grote verrassing. “Met een ongeëvenaarde Verstappen helemaal vooraan en Albon die met zijn wagen de verkeerde kant op stond, was de deur ineens open voor de bij Red Bull weggestuurde Pierre Gasly. Hij heeft een sensationele prestatie geleverd, de beste uit zijn carrière tot nu toe en hield Hamilton van zich af om een extatische tweede plaats te claimen. Je moet toch van de ironie van deze sport houden? Er waren zoveel goede verhalen, gebalanceerd met teleurstellingen van anderen. De rest realiseerde zich wat voor kans ze hadden gemist, omdat normaal de top drie teams altijd bovenaan eindigen.”

]]>
https://www.bever-news.nl/een-onverslaanbare-verstappen-met-juiste-wagen/feed/ 0
Overval in Beverwijk, politie op zoek naar dader https://www.bever-news.nl/overval-in-beverwijk-politie-op-zoek-naar-dader/ https://www.bever-news.nl/overval-in-beverwijk-politie-op-zoek-naar-dader/#respond Tue, 12 Nov 2019 12:03:51 +0000 https://www.bever-news.nl/?p=130 Hits: 63

In Beverwijk is gisteravond laat een casino overvallen. Precies een week geleden was in Beverwijk ook een overval, toen bij een pizzeria. De politie is nog op zoek naar de dader.

De overval was rond 23.00 uur bij het Flamingo Casino aan de Zeestraat. De verdachte had z’n best gedaan om niet herkend te worden; hij was volgens een Burgenet-melding opgemaakt als vrouw en hij had een langharige pruik op. Daarnaast gaat het om een getinte man van tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij droeg ook een zwarte broek, zwarte jas en zwarte gympen. Het is niet bekend waar de verdachte heen is gevlucht.

De politie was met veel mensen aanwezig bij het casino. Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt.

Update: 13:45

In het Facebookbericht van Burgemeester Smit staat dat de gemeente vorig jaar geïnvesteerd heeft in elf camera’s voor het centrumgebied. In de buurt van Flamingo casino staan ook camera’s. De camera’s hebben volgens Burgemeester Smit bruikbare beelden opgeleverd. Deze worden door de politie nu gebruikt bij het onderzoek dat loopt.

]]>
https://www.bever-news.nl/overval-in-beverwijk-politie-op-zoek-naar-dader/feed/ 0
Gewapende overval op pizzeria in Beverwijk https://www.bever-news.nl/gewapende-overval-op-pizzeria-in-beverwijk/ https://www.bever-news.nl/gewapende-overval-op-pizzeria-in-beverwijk/#respond Mon, 04 Nov 2019 11:23:36 +0000 https://www.bever-news.nl/?p=126 Hits: 73
overval Beverwijk
Gewapende overval op pizzeria in Beverwijk | Foto DNP.NU

In Beverwijk hebben drie mannen in de nacht van zondag op maandag op een pizzeria gelegen aan de Jan Alsweg in Beverwijk een gewapende overval gepleegd.

Rond de klok van half 2 uur kwam het drietal het pand binnen.De overvallers dreigden daarbij met een wapen en eiste geld van de enige aanwezige medewerker.

De medewerker gaf aan dat er geen geld aanwezig was, waarop de verdachten rennend zijn gevlucht richting de Graafwijkstraat zonder buit.

Een politiehond en geleider probeerden de overvallers via een spoor dat de wijk in liep nog te vinden, maar dat liep helaas op niets uit.

De politie is op zoek naar ’donker gekleurde mannen’ en vraagt getuigen zich te melden.

]]>
https://www.bever-news.nl/gewapende-overval-op-pizzeria-in-beverwijk/feed/ 0
Beverwijker belt vergeefs verkeerde nummer 113 https://www.bever-news.nl/beverwijker-belt-vergeefs-verkeerde-nummer-113/ https://www.bever-news.nl/beverwijker-belt-vergeefs-verkeerde-nummer-113/#respond Thu, 17 Oct 2019 11:33:07 +0000 https://www.bever-news.nl/?p=115 Hits: 107
Het telefoonnummer 113 moet de crisislijn worden

BEVERWIJK

Het telefoonnummer 113 moet de crisislijn worden voor mensen met suïcidale gedachten. Om dat mogelijk te maken zetten staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) en staatssecretaris Mona Keizer (Economische Zaken) “de nodige stappen”, melden ze donderdag.

Tot het zover is, krijgen bellers met 113 een bandje te horen met het juiste telefoonnummer of worden ze zelfs doorgeschakeld. Dat moet al binnen een à twee weken geregeld zijn.

Op dit moment is de Stichting 113Zelfmoordpreventie, die online en telefonisch hulp biedt aan mensen die denken aan zelfmoord, nog te bereiken op het nummer 0900-0113. Maar vanwege de naam van de stichting denken veel mensen dat het juiste nummer 113 is, terwijl dit nummer buiten gebruik is.

De verwarring heeft ertoe geleid dat hulpvragen onbeantwoord bleven, wat mensen het leven heeft gekost. Zo was al bekend dat eerder dit jaar een jonge vrouw 113 draaide, en een einde aan haar leven maakte toen ze daar geen gehoor kreeg.

De Volkskrant meldt donderdag dat een 61-jarige man uit Beverwijk in juli vier keer tevergeefs 113 en variaties daarop belde. Twee dagen later maakte hij een einde aan zijn leven.

Blokhuis noemt deze gebeurtenissen “verschrikkelijk”. “Mensen die suïcidaal zijn, moeten snel en zonder drempels de juiste steun en hulp weten te vinden en krijgen. Als het nummer 113 een leven kan redden, moeten we daar natuurlijk alles voor in het werk stellen.”

Het kabinet blijft wel beducht voor verwarring met het noodnummer 112. Mensen in nood kiezen misschien per ongeluk het verkeerde nummer, en dan dreigt kostbaar tijdverlies.

Blokhuis en Keijzer onderzoeken “met spoed” wat er aan “menskracht en techniek” nodig is om 113 desondanks open te kunnen stellen. Hierover worden telecomaanbieders benaderd. Voor het einde van het jaar wordt duidelijk wanneer het nummer beschikbaar komt.

113Zelfmoordpreventie is “erg blij” met het nieuws, “ook al is de aanleiding verdrietig”. De stichting helpt jaarlijks 22.000 mensen via de telefoon en 48.000 mensen via de crisischat.

]]>
https://www.bever-news.nl/beverwijker-belt-vergeefs-verkeerde-nummer-113/feed/ 0
Burgemeester in gesprek met organisatie van protestmars tegen geweld Pilotenbende https://www.bever-news.nl/burgemeester-in-gesprek-met-organisatie-van-protestmars-tegen-geweld-pilotenbende/ https://www.bever-news.nl/burgemeester-in-gesprek-met-organisatie-van-protestmars-tegen-geweld-pilotenbende/#respond Thu, 19 Sep 2019 20:23:11 +0000 https://www.bever-news.nl/?p=91 Hits: 181

Burgemeester Smit gaat in gesprek met Beverwijkers om leden van pilotenbende van straat te houden

BEVERWIJK – De burgemeester van Beverwijk gaat uiterlijk morgen in gesprek met de organisatie van een ophanden zijnde protestmars door de stad. Inwoners pleiten voor meer ‘gereedschap’, dat de gemeente in staat moet stellen om leden van de zogenoemde Pilotenbende van de straat te houden.

Via een video op Facebook worden Beverwijkers en Heemskerkers sinds dinsdag opgeroepen om deel te nemen aan de demonstratie die moet eindigen voor het stadhuis. Veel inwoners zijn het aanhoudende geweld zat, waarbij al tientallen jonge mensen door een bende zwaar werden mishandeld. Ze hopen nu met de actie landelijk aan de hekken te rammelen, om onder meer het jeugdstrafrecht op de helling te zetten.

Lees ook: Beverwijkers organiseren demonstratie tegen geweld pilotenbende: “Het is een schreeuw om hulp”

Burgemeester Smit juicht iedere intentie voor meer veiligheid toe, zo zegt hij tegenover NH Nieuws. Maar of hij dit initiatief ook wil steunen is nog onzeker.

Gebiedsgericht werken, de inzet van meer (mobiel) cameratoezicht en een interactieve veiligheidskaart zijn instrumenten die onderdeel uitmaken van het Integrale Handhavings- en Veiligheidsplan 2020-2024 voor Beverwijk. Dat plan werd vandaag gepresenteerd.

Bron: NH nieuws

]]>
https://www.bever-news.nl/burgemeester-in-gesprek-met-organisatie-van-protestmars-tegen-geweld-pilotenbende/feed/ 0
Verstappen: Ik neem Räikkönen niets kwalijk na crash in GP België https://www.bever-news.nl/verstappen-ik-neem-raikkonen-niets-kwalijk-na-crash-in-gp-belgie/ https://www.bever-news.nl/verstappen-ik-neem-raikkonen-niets-kwalijk-na-crash-in-gp-belgie/#respond Thu, 05 Sep 2019 06:37:06 +0000 https://www.bever-news.nl/?p=81 Hits: 199
Verstappen neemt Räikkönen niets kwalijk na crash in GP België

Max Verstappen neemt Kimi Räikkönen niets kwalijk, nadat de Nederlander en de Fin elkaar zondag raakten in de eerste bocht van de Belgische Grand Prix op Spa-Francorchamps. De Red Bull-coureur viel daardoor vroeg uit in de race.
“Ik kwam slecht weg, we hadden een beetje wielspin”, blikte Verstappen kort na zijn uitvalbeurt terug op de start.

“Daarna probeerde ik de binnenkant aan te houden. Ik denk dat Kimi dacht dat hij al voorbij mij was. Ik remde iets later en hij nam gewoon zijn normale lijn de bocht in. Toen kon ik geen kant meer op”, vervolgde de Limburger, die beaamde dat de aanrijding met Räikkönen als een race-incident moet worden gezien.

“Ja, vind ik wel. Kimi deed het niet expres. Dit is racen, het is best normaal dat dit soort dingen gebeuren.”

Räikkönen reed plotseling op twee wielen
Door de schade die Verstappen aan de voorkant van zijn auto opliep, schoot hij enkele honderden meters verderop van de baan. Met tienduizenden landgenoten langs de baan was de race voor hem daardoor al vroeg voorbij.

Räikkönen liep bij de botsing ook schade op, maar kan de race wel vervolgen. De Fin zei dat hij niet goed kon zien wat gebeurde en herinnert zich alleen dat hij opeens geraakt werd. “Toen reed ik plotseling op twee wielen”, aldus Räikkönen. “Ik heb nog niet teruggezien wat gebeurd is, dus het is moeilijk om te zeggen wiens schuld het was.”

De Alfa Romeo-coureur zag Verstappen niet komen, omdat hij vrij abrupt in de remmen moest voor een Mercedes voor hem. “Die nam een erg krappe lijn, dus ik moest erg afremmen. Daarom heb ik hem niet gezien.”

]]>
https://www.bever-news.nl/verstappen-ik-neem-raikkonen-niets-kwalijk-na-crash-in-gp-belgie/feed/ 0